Search

Do you want to narrow the results, try combining your search with a different keyword.

You searched for "". This resulted in 2239 hits.
 • Holen

  County. Ownership: Statkraft is an indirect co-owner through its ownership in Skagerrak Energi AS and Agder Energi AS Production: 888 GWh Power: 328 MW The power plant is a reservoir plant that uses the ... the height of fall for the third unit is 651 metres. Through its ownership in Skagerak Energi AS and Agder Energi AS, Statkraft is co-owner of this power plant. Otra Kraft DA is responsible for daily operations

 • Prislista med startvärde fjärrvärme företag Kungsbacka 20131201.pdf

  priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Effektpris Effektpriset delfaktureras månadsvis och indexeras enligt följande: ... fjärrvärmeavtalet upphör. Faktura sänds normalt en gång per månad och omfattar debitering av effekt-, energi- och flödespriset för föregående månad. Betalning ska vara Statkraft tillhanda senast på den i

 • Result for the fourth quarter of 2013 - Solid quarterly result

  write-downs. Integration of international businesses Statkraft's strategy is based on an evaluation of the energy markets' attractiveness and Stat-kraft's ability to create value. The strategy has five focus areas: ... "Statkraft's ambition is to strengthen its position as a leading international provider of pure energy. This will be achieved by utilising the Group's competitive advantages and core expertise to the

 • Q 1 2006 sf rapport_tcm10-1057.pdf

  driftsorganisasjon i regi av Naturkraft AS. Det arbeides med utvikling av samarbeidsløsning med Skagerak Energi der Statkraft Region Øst skal ivareta driftsentralfunksjonen for begge selskapene. I tillegg skal ... systemer. Ny energi Forretningsområdet Ny energi skal sikre videre vekst i konsernets kraftproduksjon gjennom utvikling og utbygging av miljøvennlig produksjonskapasitet. Ny energi er således ansvarlig

 • Tax strategy

  Europe's largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, gas-fired power and district heating and is a global player in energy market operations. Sustainable and responsible ... business conduct characterises our activities in all the markets where we are present. By providing pure energy, we contribute significantly to address the challenges caused by climate change and to create a basis

 • Worldwide search finds best ways

  the Carbon Trust is leading an industry collaboration of eight UK wind farm developers - E.ON, DONG Energy, Mainstream Renewable Power, RWE Innogy, ScottishPower Renewables, SSE Renewables, Statkraft and ... 13 concepts suggests they have the best chances of successfully driving down cost. “The major wind energy projects being planned in the UK will require facilities and vessels able to handle far tougher weather

 • Jostedalen_brosjyre_tcm3-7214_tcm10-2949.pdf

  der er krafta rein muskelkraft i staden for vasskraft. I generatoren blir mekanisk energi omdanna til elektrisk energi – straum. For å redusere tap under overføringa frå kraftverket fram til den enkelte

 • Statkraft – Q1 2009 - Satisfactory result from operations

  Southeast Europe, and further strengthened its position as Europe’s largest producer of renewable energy,” remarked Mikkelsen. Quarterly result Power prices in the Nordic market in the first quarter were ... largest generator of renewable energy. The Group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft also develops

 • Prislista_Småhus_Kungsbacka_Nya prismodellen_2013-07-01_tcm11-27139.pdf

  enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Denna prislista gäller tills vidare fr.o.m. 2013-07-01 och ersätter alla tidigare

 • Ulla_forre_tcm10-7315.pdf

  er oppgitt med total installert effekt og midlere årsproduksjonKartet er utarbeidet av Statkraft Energi AS Eiendomsforvaltning (PGPP), oktober 2009Kartgrunnlag © Norge Digitalt. Grenser for tilsigsfelt/reguleringsområde

 • booking-form-for-rheidol-power-station-tours-2017.pdf

  Please return this completed form via e-mail or by post 4 days prior to your tour date to: Statkraft Energy Ltd, Rheidol Power Station, Cwm Rheidol, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3NF – Email: Rheidol.Admin@Statkraft

 • Statusark Førreåna 2011_tcm10-18475.pdf

  sentralbyrå, Fylkesmannen og Statkraft. Vurderingane vist som ”trafikkljos” er utført av Statkraft Energi AS. Tydinga av dei ulike trafikkljos er som følgjer: Utforming av arket ”Miljøstatus” er utvikla

 • Faktaark Rauma 2011_tcm10-14874.pdf

  sentralbyrå, Fylkesmannen og Statkraft. Vurderingane vist som ”trafikkljos” er utført av Statkraft Energi AS. Tydinga av dei ulike trafikkljos er som følgjer: Kartgrunnlag: © Statens Kartverk/Tillatelsesnr

 • Prislista_Småhus_Vagnhärad_Nya prismodellen_2013-07-01_tcm11-27141.pdf

  enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Denna prislista gäller tills vidare fr.o.m. 2013-07-01 och ersätter alla tidigare

 • Faktaark Ulla 2011_tcm10-18476.pdf

  sentralbyrå, Fylkesmannen og Statkraft. Vurderingane vist som ”trafikkljos” er utført av Statkraft Energi AS. Tydinga av dei ulike trafikkljos er som følgjer: 0 100 200 300 400 500 600 700 800