Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
  • 15 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 4308
    Huishoudens
  • 147.500 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

Het zonnepark Hijken Beilen is gepland op twee deellocaties in gemeente Midden-Drenthe: het noordelijk en het zuidelijk plangebied. De deellocaties bevinden zich direct aan de A28 ten noorden van Beilen.

Aan de noordkant van het plangebied vorm Oranjekanaal-Zuidzijde de begrenzing van het park. Aan de oost- en zuidzijde van het park is de weg ‘De Lotten’ de begrenzing.

"Statkraft maakt samen met de Energie Coöperatie Hooghalen van het zonnepark een lokaal initiatief. Daarom zijn omwonenden bij het ontwerp betrokken en zal Statkraft de mogelijkheid bieden om leningen te kopen met een aantrekkelijk rendement. "

Peter van den Groenendaal
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Vanaf het begin van het plan hebben we de omwonenden betrokken bij de ontwikkelingen van het zonnepark. We zochten daarbij actief contact, voerden 1 op 1 gesprekken met buurtbewoners en organiseerde inloopavonden.

Met alle suggesties en wensen het pasten we het plan aan en ontwikkelden we deze verder. Mede door de inbreng van de omwonenden wordt het project nu ontwikkeld met veel ruimte voor de natuur en met landschappelijke inpassing.

Samen verduurzamen

In samenwerking met Energie Coöperatie Hooghalen geven we leningen uit. Zo is het voor de inwoners van Midden-Drenthe straks mogelijk om financieel te participeren in het zonnepark.

We stellen een bedrag beschikbaar aan het dorpshuis de Dorpshoeve voor de aanschaf van een warmtepomp en er komen zonnepanelen op de lokale schaatsbaan Hooghalen. Zo investeren we in een duurzame omgeving. Daarbij verduurzamen we bijvoorbeeld ook de gebouwen van de jeugdsoos in Hooghalen, Hijken Halerbrug en Beilen. En als het zonnepark er eenmaal staat zal er een open dag voor de jeugd worden georganiseerd.

 

"De provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In een Regionale Energie Strategie (RES) zal de provincie met gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Midden-Drenthe waar zonneweide Hijken Beilen zal komen, een plan ontwikkelen om deze ambitie in te vullen. Zonne- en windenergie moet in 2030 zo’n 25% van alle energie die verbruikt wordt in de regio opwekken. Dat betekent dat de gemeente Midden-Drenthe een mix aan maatregelen zal treffen worden waarin haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken."

Samen voor een betere biodiversiteit

Naast verduurzaming, draagt het zonnepark Hijken Beilen ook bij aan een verbetering van de biodiversiteit. Daar hebben we in het ontwerp rekening mee gehouden: de zonnepanelen bedekken straks slechts 36% van de 21 hectare, de rest blijft groen. We plaatsen bijvoorbeeld de panelen op vier meter afstand van elkaar. Op deze manier blijft er voldoende ruimte voor de natuur en kunnen regenwater en zonlicht de bodem levend en gezond houden.

Het park krijgt een natuurlijke inrichting met bloemen en kruidenrijke graslanden. Er wordt voor het groen op het land geen gebruik gemaakt van mest of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Tussen de snelweg en het zonnepark komt een overgangszone van 20 meter breed. Deze strook wordt ingezaaid met een mengsel van zaden van veldbloem die oorspronkelijk in dat gebied groeien. Ook komen er lage heggen en bosschages die ruimte bieden voor vogels en andere dieren én de zonnepanelen uit het zicht houden.

Door het zonnepark op deze manier te realiseren krijgt het gebied weer een gevarieerde, soortenrijke vegetatie met een rijk insectenleven. Daarmee trekt het ook weide- en akkervogels aan en wordt het zonnepark een mooie leefomgeving voor kleine zoogdieren zoals egels.

Lage emissie scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Voor vragen en informatie

Peter van den Groenendaal
Business Development Manager