Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
bro över fors
Foto: Statkraft

Miljöarbete i Sverige

Vår verksamhet är vårt främsta bidrag till miljön. Statkraft har en tydlig inriktning mot ren energi och idag är Statkraft Europas största producent av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent.

Förutom att producera ren el tar Statkraft ett omfattande ansvar för miljön i och med insatsen för forsknings- och utvecklingsprogram som bidrar till att vi skapar möjligheter för framtidens miljövänliga energiproduktion.

En stor del av Statkrafts miljöarbete sker inom ramen för Sveriges jämförelsevis starka miljölagstiftning. För att uppnå långsiktiga resultat samarbetar vi kring miljöfrågorna med andra företag och organisationer inom energibranschen, exempelvis branschorganisationen Energiföretagen i Sverige. Utöver det driver vi själva miljöprojekt som är kopplade direkt till våra olika verksamheter. 

Här kan du läsa mer: