Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
sommarprojektgruppen 2019
Photo: Anders Berg-Hansen

Sommarprojekt

Statkrafts sommarprojekt är en spännande utmaning. Du får jobba med viktiga problemformuleringar samtidigt som du bekantar dig med Statkraft som framtida arbetsgivare.

Projektet är tvärvetenskapligt och riktar sig till studenter från och med tredje studieåret. Det finns plats för åtta studenter i projektet. Deltagarna arbetar i team, med handledare från Statkraft och professionell uppföljning. Avslutningsvis ska studenterna presentera arbetet för Statkrafts koncernledning.

Projektet löper under cirka nio veckor, med start i mitten av juni. Deltagarna får en ersättning som motsvarar fast lön för studentpraktikplatser på Statkraft i Tyskland. CV och ansökan måste vara skrivna på engelska.

Projektet kommer att fokusera på affärsmöjligheter för stationära batterisystem. Vilka blir de främsta marknaderna? Hur kommer tekniska, juridiska och miljömässiga trender att påverka efterfrågan på batterilagring? I vilka delar av värdekedjan kan Statkraft utnyttja sina konkurrensfördelar på bästa sätt?

 

Tidigare projekt

2013: Future Development of Solar Power within Europe’s Energy System

2012: Vindkraftens roll i Europas framtida kraftsystem. Statkraft har som ambition att växa inom vindkraft och har redan kommit en bit på väg. Statkraft har idag vindkraftprojekt i Norge, Sverige och Storbritannien, både på land och till havs.

2011: Statkraft och SN Power har en portfölj av kraftverk och kontor i Filippinerna, Chile, Peru, Indien, Brasilien och Laos, med planer på ytterligare expansion. Projektet innebär både teoretiska och praktiska studier samt användning av intern kompetens inom Statkraft och SN Power.

2010: Analys av Europas största kraftbolag och kraftbolag på utvalda marknader i Sydamerika och Asien, där Statkraft har aktiviteter.

2009: Förnybar energi i Europa. Möjligheter för satsning på småskaliga vattenkraftverk i fler europeiska länder.

2008: Rehabiliteringsstrategi för Nore-verken

2007: Den fjärde vändningen

2006: Utarbetning av en rehabiliteringsstrategi för Røsåga-vattendraget i Nordnorge

2005: Värdering av vad de förändringar och möjligheter som EU:s utvidgning från 15 till 25 medlemsländer kommer att innebära för Statkraft

2004: Värdering av ny kraftproduktion i Finnmark

2003: Värdering av de ekonomiska, tekniska och miljömässiga sidorna hos Statkrafts kraftverk i Høyanger

 

Är du intresserad? Kontakta recruitment@statkraft.com