Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Visselblåsarfunktion

På Statkraft tror vi att öppenhet och bra kommunikation inom organisationen leder till en bra företagskultur.

Visselblåsarfunktionen handlar om att rapportera olagliga, eller misstänkt olagliga handlingar och brott mot Statkrafts uppförandekod. Exempel på brott inkluderar, men är inte begränsat till; bedrägeri och korruption, trakasserier och diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter.

Anställda har rättigheter och skyldigheter att rapportera angelägenheter. Externa aktörer, inkluderat underleverantörer, uppmuntras också att rapportera angelägenheter.