Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Flod
Foto: William Wootton

Om Statkraft

Statkraft har över 100 års erfarenhet av att producera det världen behöver idag - förnybar energi. Idag är vi Europas största leverantör av förnybar energi och en global marknadsaktör inom energihandel.

Damm
Foto: Lars Petter Pettersen

Førrevassdamm i Norge

Vår berättelse

Vår ambition är att leda övergången till en värld av förnybar energi. Varje dag arbetar Statkraft-anställda för att visa att en värld baserad på förnybar energi är möjlig. Inte bara för att det är rätt, utan för att det är lönsamt.

Läs mer

Gröna träd och vatten
Foto: Damian Heinisch

Vår verksamhet: Förnybar energi

Vi producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft, levererar fjärrvärme och köper och säljer energi.

Läs mer om vår verksamhet

Kraft för framtidens möjligheter

Christian Rynning-Tønnesen

"När insatserna är höga, måste vi också höja våra ambitioner."

Christian Rynning-Tønnesen
VD

Siffror vi är stolta över

  • 61 TWh
    miljövänlig kraftproduktion
  • 93 %
    förnybar energi
  • 4 000 anställda
    i 17 länder

Där vi har verksomhet

Vi utvecklar och driver anläggningar för förnybar kraft i Europa, Sydamerika och Asien.