Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Magasin och damm
Førrevassdammen, Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Norge

Statkraft förvaltar en större mängd av norska vattenkraften och är Norges största kraftproducent. Företaget är Europas största producent av förnybar energi. Statkraft grundades 1895 och är ett av Norges största företag. Huvudkontoret ligger i Lilleaker i Oslo.