Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Björna vattenkraftverk
Björna vattenkraftverk
Foto: Statkraft

Sverige

Statkraft är Sveriges fjärde största elproducent och driver 54 vattenkraftverk som totalt producerar 5,4 TWh.

Förutom vattenkraftverk driver Statkraft också fyra vindkraftparker i Västernorrland och Jämtland i Sverige. Totalt har dessa vindkraftsparker 186 vindkraftverk som genererar 1,6 TWh årligen.

Statkraft äger och driver fjärrvärmeanläggningar i Kungsbacka, Trosa, Vagnhärad och Åmål med en total årsproduktion på cirka 1,6 TWh. Produktionen är baserad på 99,9 procent förnybara källor.

Statkraft Sverige har också en storskalig handelsverksamhet inom kraftförsäljning och portföljhantering och är en viktig aktör inom energihandel och certifikat.

Statkraft Sverige har cirka 215 anställda.

Vattenkraftverk
Gäddede vattenkraftverk
Foto: Statkraft

Fakta

  • 54 vattenkraftverk
  • Fyra vindkraftparker
  • Fyra fjärrvärmenät
  • 215 anställda

Utforska vår verksamhet i Sverige

Dela den här artikeln