Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
flod i höstlanskap
foto: Statkraft

Hylte och Jakobssjö

Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

Arbetena beräknas vara klar till sommaren 2020. Budgeten är drygt 260 miljoner kronor.

Ny betongdamm, utskov och jorddamm kommer att byggas i Hylte. Dammen kommer efter ombyggnad att kunna släppa förbi dubbelt så mycket vatten som idag. 

Ett nytt teknikhus med ny el- och kontrollutrustning till luckorna byggs också. I Jakobssjö kommer viss förstärkning av främst nedre delen av dammslänterna att göras och instrumentering för dammövervakning kommer att installeras.

 

Byggår 1989
Årsproduktion 100 GWh
Effekt 26 MW
Aggregat:  Två kaplanturbiner
Fallhöjd 63 meter 
Lokalisering Hyltekommun, Hallands län

Hylte och Jakobssjö

Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.