Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
bro över fors
Foto: Statkraft

Säkerhetshöjande åtgärder i Ängabäck

Statkraft planerar att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Ängabäcks dammanläggningar för att kunna hantera högre vattenflöden.

Arbetena innebär i huvudsak höjning av tätkärna och dammkrön på fyllningsdammarna vid kraftstationen samt vid Råstorps och Skiphults invallningsdammar. Fyllningsdammarna kommer även att förstärkas.

De planerade arbetena innebär inte några förändrade driftsförhållanden vid vattenkraftverket eller att de nu gällande dämningsgränserna för vattenmagasinet ändras.

 

 

Säkerhetshöjande åtgärder i Ängabäck

Statkraft planerar att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Ängabäcks dammanläggningar för att kunna hantera högre vattenflöden.