Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Höstlandskap och flod
Foto: Statkraft

Stationsupprustning i Järnvägsforsen

Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.

Stationsupprustning i Järnvägsforsen

Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.

Upprustningen är mycket omfattande och berör bland annat el- och kontrollutrustning, åtgärder på generatorer och turbin, byte av transformator, åtgärder på ställverk, byte av hydraulaggregat, nytt ventilationssystem och nytt reservkraftsaggregat.

Järnvägsforsen är en av Statkrafts största anläggningar har så kallade långaxlade aggregat. Generatorn är placerad i marknivå med en 45 meter lång axel ner till turbinen som är placerad under vatten med ledapparat och löphjul.

När upprustningen är klar kommer Järnvägsforsen att ge klimatvänlig energi i minst 20 år, utan att kräva några större underhållsåtgärder. Upprustningen innebär även en stor miljömässig förbättring då mängden olja minskas i anläggningen.

Arbetet på plats startade i juni 2019 och beräknas vara klar i december 2019.

Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 125 miljoner kronor.

 

Normalårsproduktion 420 GWh
Effekt 100 MW
Byggår 1976
Aggregat Två francisturbiner
Fallhöjd 87 meter
Lokalisering Ånge kommun, Västernorrlands län

 

Stationsupprustning i Järnvägsforsen

Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.