Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
rör genom grönska
Foto: Dag Spant

Vår affärsstrategi

Världens energisystem genomgår stora förändringar och det går fort. Andelen Vind- och solenergi växer snabbare än vi tidigare upplevt och det kommer att fortsätta. Den stora tillväxten ökar behovet av flexibel produktion. Fallande kostnader för sol- och vindkraft innebär samtidigt att subventioner inte är nödvändiga i framtiden. Vi rör oss mot ett energisystem där energin omsätts på nya sätt och där kundernas intresse för förnybar energi ökar.

Tillgången på billig och ren energi innebär att elektrifiering blir den mest effektiva klimatåtgärden. Alla dessa förändringar innebär utmaningar – men också stora möjligheter för de aktörer som kan anpassa sig till den nya verkligheten.

Statkrafts strategi svarar mot dessa förändringar. Flexibel vattenkraft och variabel vind- och solkraft kopplas samman för att leverera stabil, förnybar och konkurrenskraftig energi till kunderna.

1. Optimera vattenkraftsportföljen

Det viktigaste vi kan göra är att säkra våra vattenkraftsanläggningar genom uppgraderingar, optimal drift och långsiktiga industriella avtal. Dessutom ska vi stärka vår flexibla portfölj genom selektiva förvärv.

2. Växa som sol- och vindkraftsutvecklare

Vi har som mål att bli en ledande utvecklare av lönsamma vind- och solkraftsprojekt. Vi ska satsa på markant fler projekt och etablera en modell där Statkraft utvecklar projekten och därefter säljer delar av dem. Värdeskapandet för Statkraft är störst i utvecklingsfasen.

3. Utveckla kundverksamheten

Vi ska använda vår unika marknadskompetens som konkurrensfördel på en allt mer komplex energimarknad. Vi ska tillgodose våra större kunders behov genom hela värdekedjan; från marknadstillgång och hedging, till leverens av grön energi. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla kundnära verksamheter, som laddning av elfordon och fjärrvärme.

4. Utveckla nya affärsmöjligheter

Vi ska använda Norges position som ledande inom fossilfri utveckling för att skapa 1 – 2 stora affärsinitiativ med internationell potential, inom exempelvis datacenter, biodrivmedel eller vätgas.