Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Vår berättelse

Statkrafts vision är en värld som drivs av förnybar energi. Vi är övertygade om att förnybar energi kan driva alla industrier, företag och hem. Det kan driva utvecklingen. Det kan driva möjligheter.

Elektricitet har förvandlat mänskligheten. Det tänder våra hem, våra skolor, våra kontor. Det driver våra maskiner och hela vårt samhälle. Det möjliggör modern transport och kommunikation. Det är en odiskutabel del av hur vi lever, arbetar och utvecklas som samhälle.

Men här finns en dubbeltydighet. Elen görs till största delen fortfarande från fossila källor och det är ett hot mot vår planet. Elförbrukning- och produktion står för 75% av världens utsläpp av växthusgaser, och mer än 80% av vår energi kommer fortfarande från fossila bränslen. Det är en procentandel som inte har förändrats på 30 år. Det leder till att många accepterar tron ​​att övergången till förnybar energi måste ske gradvis och att kol, olja och gas fortfarande är de mest praktiska alternativen.

Vi håller inte med.

För att vi ska hålla vår planets temperatur under brytpunkten, möta växande efterfrågan och ge el till de 2,5 miljarder människorna i världen som fortfarande inte har det kan förnybar energi inte vara en del av lösningen. Den måste vara lösningen.

Det positiva är att förnybar energi är en stor del av lösningen redan idag. Förnybar energi är hållbar och lönsam. Statkraft-anställda över tre kontinenter i Europa, Sydamerika och Asien har bevisat det. Vi är med och driver den här framtiden, precis som vi har gjort i mer än 125 år.

Statkraft har gjort ren energi möjligt i över ett sekel, långt innan klimatförändringarna hade utvecklats till kris för vårt samhälle - och vi är det enda företaget i den storleken som investerar 100% av vår tillväxt helt i förnybara energikällor. Det började med vattenkraft i Norge och har expanderat till att vi globalt utnyttjar en flexibel tillgång på vatten, sol och vind. Vi vill inte bara ha en koldioxidneutral framtid. Vi går all in på förnybar energi