Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
solpaneler
Foto: Andreas Gücklhorn on Unsplash

Innovation

Statkrafts innovationsstrategi bygger på Statkrafts affärsstrategi och har nära anknytning till vår kärnverksamhet.

Att öka konkurrensförsprånget genom teknisk analys och koncernomfattande FoU-program inom vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Statkrafts innovationssystem ska bland annat säkerställa att vi har rätt balans i vår innovationsportfölj, kvalitet i vårt FoU-arbete samt att vi har rutiner för spridning och implementering av ny kunskap i koncernen.

 

Forskning och utveckling

Våra FoU-satsningar är inriktade på de framtida behoven inom våra olika strategiska satsningsområden.

Genom specialinriktade FoU-program utvecklar vi konkurrensmässiga försprång och nya affärsmodeller i samarbete med nationella och internationella FoU-miljöer. FoU-programmen omfattar temaområdena vatten, vind och bioenergi.

Våra projekt

 

Teknisk analys

Bra överblick över ny energiteknik och förståelse för utvecklingen i energibranschen blir allt viktigare för att utveckla Statkrafts egna strategier.

Genom analyser och mer djupgående studier utvecklar vi vår kunskap om olika teknikers framtida marknadspotential och kostnadsutveckling. Tillsammans med modeller för de olika teknikernas energikostnader är detta viktiga faktorer i Statkrafts långsiktiga prisprognoser.

 

Immateriella rättigheter

Statkraft vill skydda sina egna immateriella rättigheter och samtidigt respektera andras rättigheter.

Genom en medveten och samordnad hantering av immateriella rättigheter vill vi bidra till att Statkraft skapar ekonomiskt mervärde, får konkurrensmässiga fördelar samt kan operera fritt på marknaden utan stor risk för konflikter.

Arbetet med immateriella rättigheter på Statkraft omfattar följande områden:

 

  • Patent – skydd av en praktisk lösning på ett tekniskt problem
  • Varumärke – ensamrätt till kännetecken för varor och tjänster, namn och logotyper
  • Know how – kunskap och erfarenhet som ger konkurrensfördelar
  • Affärshemligheter – marknadskännedom, teknisk kunskap, strategiska planer m.m.
  • Upphovsrätt – litterära eller konstnärliga verk

Statkraft har särskild kompetens inom immateriella rättigheter inom avdelningen Innovation & Tillväxt. Avdelningen bistår Statkraft-koncernen i frågor som rör immateriella rättigheter och upphovsrätt