Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Ljungan
Sverige
Foto:Statkraft

Bitdaldammen i Norge

Vattenkraft

Statkraft i Sverige driver 54 vattenkraftverk och med sammanlagt en genomsnittlig årsproduktion på 5,4 TWh. Kraftverken styrs från driftcentralen på vattenkraftverksamhetens huvudkontor i Sollefteå. I Kvistforsen i Skellefteå och i Laholm driver Statkraft två fiskeodlingar.

Vattenkraften kompletterar vindkraften. Vattenkraftsmagasinen kan stängas och öppnas i takt med hur mycket energi som vindkraften alstrar. Blåser det lite, så kan mer vattenkraft produceras. Blåser det mycket kan vattnet i magasinen sparas för användning senare.

Vattenkraften har en låg produktionskostnad vilket möjliggör konkurrenskraftiga elpriser till svensk industri.

För att erbjuda konkurrenskraftiga elpriser till svensk industri är det därför viktigt att satsa på vattenkraften även framöver. Statkraft vill att diskussionen om framtidens energikällor också innefattar vattenkraften som alternativ. Varsam utbyggnad och effekthöjningar på befintliga anläggningar kan förenas med naturhänsyn.

Statkraft ska ha en trygg, säker och effektiv drift av våra 54 vattenkraftverk. Framöver vill vi rusta kraftverken och se över möjligheterna att förstärka effekten i befintliga anläggningar och även se på nya projekt för att skapa ny vattenkraft. Det gäller i första hand minikraftverk i befintliga älvar där vi redan har anläggningar.

Ny teknik gör det möjligt att bygga vattenkraftverk mer miljömedvetet än tidigare. Vi arbetar också aktivt med landskapsvård intill anläggningar och på att tillgodose behov från fiskare, turister och närboende.

Nyckeltal om vattenkraften

  • 54
    vattenkraftverk
  • 5,4
    TWh

Vattenkraft