Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Marknadstransparens och integritet

Statkraft är ett ledande vattenkraftsföretag, Europas största producent av förnybar energi och ett stort elhandelsbolag. Statkraft är därför beroende av robusta marknader för att upprätthålla goda kundrelationer.

Statkraft verkar för att främja hållbara och transparenta marknader genom att:

 

  • Arbeta på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.
  • Följa alla tillämpbara lagar och förordningar där vi bedriver handel.
  • Eftersträva sund riskhantering, ett transparent marknadsbeteende och integritet i alla våra relationer.

Statkraft välkomnar EU-regleringen REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) som syftar till att bekämpa marknadsmissbruk och som ska främja marknadsintegritet. REMIT kräver att alla marknadsaktörer ser till att insiderinformation finns tillgänglig på ett korrekt sätt för hela marknaden vid exakt samma tidpunkt.

Statkraft Energi AS publicerar UMM:s (Urgent Market Messages) för de nordiska elproduktionsanläggningar på Nord Pool Group.

Statkraft Markets GmbH publicerar UMM:s:

 

  • För Statkrafts tyska elproduktionsanläggningar på denna hemsida och på EEX Transparency Platform. http://www.eex-transparency.com/power/
  • För Statkrafts brittiska elproduktionsanläggningar på denna hemsida.

Statkraft Markets GmbH och Statkraft Energi AS publicerar även UMM:s som ad-hoc-meddelanden som inte har publicerats på Nord Pool Group:

 

  • För tredjepartstillgångar för vilka Statkraft enbart har balanserande ansvar.
  • När ett standard-UMM inte är tillgängligt.
  • För övrig potentiell insiderinformation.

Klicka på menyn till höger för att se UMM:s och ad-hoc-meddelanden.

Frågor om Statkrafts arbete med att följa marknadsregleringar hänvisas till följande:

John Fahs
Head of Compliance for Market operations
För frågor på norska och engelska samt om Statkraft Energi AS
Tel: +47 24 06 74 16
Mob: +47 95 99 82 34
Email: John.Fahs(at)statkraft.com

Marek Dal-Canton
För frågor på tyska och engelska samt om Statkraft Markets GmbH
Tel: +49 211 6024 4280
Email: Marek.Dal-Canton(at)statkraft.de

Anya Bissessur
För frågor på engelska, tyska, franska och norska samt om Statkraft Financial Energy AB
Tel: +47 24 06 82 05
Email: Anya.Bissessur(at)statkraft.com