Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Motpartsprodukter

Statkraft erbjuder elhandel och portföljförvaltning i Statkraft Financial Energy. Där erbjuder vi prissäkringsmöjligheter i SEK eller i andra valutor inom el, elcertifikat, CO2, CERS, ursprungdsintyg GOO´s och Bra miljöval.

Leveranserna kan ske både finansiellt eller fysiskt. Företaget har en stor kunskap inom hela energiområdet och sedan år 2000 har vi en licens från Finansinspektionen.

Energi och prisområden

Statkraft Financial Energy erbjuder bilaterala terminskontrakt för el i SEK, NOK och EUR. Valutarisken hos elpriset elimineras för kunden genom hedging i kundens egen valuta. Kontrakten är tecknade i lokal valuta vilket minskar de administrativa kostnaderna och riskerna med verksamheten.

Elcerifikat

Statkraft Financial Energy är en av de ledande aktörerna i Sverige på svenska elcertifikat. Vi ställer terminspriser upp till sex år. Utöver detta handlar vi på spotmarknaden och hanterar förfallodatum utifrån kundens egna önskemål. Statkraft Financial Energy erbjuder också portföljförvaltning av elcertifikat, på både diskretionär och rådgivande basis. Konceptet skräddarsys för varje enskild kund.

Koldioxidkontrakt och Certified Emission Reduction (CERS)

Statkraft Financial Energy erbjuder bilaterala koldioxidkontrakt i SEK, NOK eller EUR. Även Certified Emission Reduction (CERS) kan erbjudas i olika projekt, löptider eller byten. Vi erbjuder också portföljförvaltning för CO2, på både diskretionär och rådgivande basis.

Ursprungsintyg GOO´s och Bra miljöval

Statkraft Financial Energy erbjuder bilaterala kontrakt inom instrument som ursprungsintyg, Bra miljöval osv.

 

Kontakt

Per Rosenqvist
Statkraft Financial Energy
+46734077725
per.rosenqvist@statkraft.com

Hit kan du vända dig med frågor om regelefterlevnad:

SFE_Compliance@statkraft.com